گوگل چراغ ها را خاموش کردامروز گوگل چراغ هایش را برای سانفرانسیسکویی ها خاموش کرد . افرادی که امروز از سانفرانسیسکو به سایت گوگل برای جستجو رفتند با یک صفحه سیاه مواجه شدند . در این صفحه گوگل به کاربران گفته " ما چراغ ها را خاموش کردیم حالا نوبت شماست" . گوگل دلیل این کار رو هشدار دادن به مردم برای کنترل انرژی بیان کرده . اگر شما هم می خواهید این صفحه را ببینید می توانید از این آدرس Blackle.com استفاده کنید.البته گوگل بیان کرده که یک صفحه با زمینه سیاه مصرف انرژی را کاهش نخواهد داد.[via Geek.info]

:: Del.icio.us ¦ Balatarin ¦ addthis:: ارسال اين پست به

0 comments: