گوگل بی خبر از همه جا

روزی را تصور کنید که گوگل از دنیای اطرافمان بی خبر باشد ، هیچ خبری نه از ایران و نه از هیچ جای دنیا در اخبار گوگل پیدا نشود . امروز گوگل هیچ خبری برای مردم نداشت و هیچ موضوعی در صفحه اخبارش دیده نمی شد . برای دیدن صفحه خالی از اخبار گوگل به آدرس http://news.google.com/nwshp?tab=wn بروید.

:: Del.icio.us ¦ Balatarin ¦ addthis:: ارسال اين پست به

0 comments: